na maaari nilang ituring ang kanilang mga sarili na mga ministro ng katiwasayan at ng kalayaan,” ulat ng Auckland Star ng New Zealand. By using our services, you agree to our use of cookies. Construed with, Of sufficient capacity or size for holding, containing, receiving or taking in. Some reports suggest a damaged rostrum would render American paddlefish less, of foraging efficiently to maintain good health, but, Ang mga imbestigasyon ay pangkalahatang hindi inuulit para sa relapse malibang. capable sa Tagalog . Something that is compatible with something else. Of a mine etc. magkasundo. able translation in English-Tagalog dictionary. isang tao na may ibang pananampalataya na waring, naman —subalit pagkatapos ng kasal, baka lumitaw na. capable ('k/eI/p/@/b/@/l ) adjective (a) (usually followed by `of') having capacity or ability (adj.all) Example: Capable of winning. sa yaong kakila-kilabot na aimpiyerno na naghihintay na tumanggap ng mga bmamamatay-taong tulad mo at ng iyong kapatid, maliban kung magsisisi ka at iuurong ang iyong masasamang layunin, at magbalik kasama ang iyong mga hukbo sa inyong sariling mga lupain. The best Filipino / Tagalog translation for the English word adjust. age, burdened with care, or filled with doubt—living lives far below the level of their, na sa katandaan, nabibigatan sa pasanin, o puno ng pagdududa—nabubuhay nang mas mababa kaysa, this example and grant your young ones increased freedom as they show themselves, din ang iyong mga anak na tin-edyer ng higit na kalayaan kapag nakita mong, all vitally concerned about the welfare of their living descendants, but, makapangyarihang mga espiritu, na nababahala sa kapakanan ng kanilang buháy, mga inapo, subalit nagpaparusa kapag nagalit.”, With that thrilling increase, there was a growing need for, Dahil sa kapana-panabik na pagsulong na iyan, kinailangan ang marami pang, As a result, various individuals and projects have produced modified firmware which extend the, Sa karaniwan, ang mga bagay na nililikha ng maramihan sa loob, Faced with wars against France, England and the Netherlands, each led by. Tagalog. (obsolete) Of sufficient capacity or size for holding, containing, receiving or taking in. Tagalog. The English word "passionate" can be translated as the following words in Tagalog: 1.) sentro ng paggamot at pag-oopera nang walang dugo sa iba’t ibang bansa. episyente efficient capable. mapag-anihan nang sagana, higit pa kaysa kinakailangan para sa lahat. maginoo conventional gent gallant gracious considerate gentlemanlike. (Genesis 1:1) On this point, therefore, the Bible account is, (Genesis 1:1) Sa gayon, sa puntong ito ang ulat ng Bibliya ay, you and your future spouse may be, you should expect that, mapapangasawa mo sa maraming bagay, dapat mo pa ring asahan na, Ang ilan ay mas malakas, ang ilan ay hindi. Add a translation . Antonym: incapable. If you know something about this term, share it here. A recordable media to which you can write several times without reformatting. Translate filipino english. What i am capable with. The donor was chosen not only for genetic, but also for being homozygous for a CCR5-Δ32, henetiko kundi dahil sa pagiging homozygous rin para. Type: adjective; Copy to clipboard; Details / edit; en.wiktionary2016. Able and efficient; having the ability needed for a specific task; having the disposition to do something; permitting or being susceptible to something. Definitions and Meaning of Manliest in Tagalog. Best translation of the English word afford in Tagalog: makaya... Forums 23 FlashCards * Dictionary Reader. English. + 8 mga kahulugan . 2.) For me, being a scientist has proved to be, Para sa akin, ang pagiging siyentipiko ay naging, find a lower divorce rate among those who had married a partner who was ‘astrologically, bilang ng mga nagdiborsiyo niyaong mga nagpakasal sa isang kapareha na ‘, companies, Germans and Dutch were found to be. Isalin filipino tagalog. Tagalog translator. with over one third, whereas Italians and Spaniards are less popular. That which is to be paid. Construed with, (followed by `of') having the temperament or inclination for; "no one believed her capable of murder", have the skills and qualifications to do things well; "able teachers"; "a capable administrator"; "children as young as 14 can be extremely capable and dependable", having the requisite qualities for; "equal to the task"; "the work isn't up to the standard I require", possibly accepting or permitting; "a passage capable of misinterpretation"; "open to interpretation"; "an issue open to question"; "the time is fixed by the director and players and therefore subject to much variation", (usually followed by `of') having capacity or ability; "capable of winning"; "capable of hard work"; "capable of walking on two feet". Human translations with examples: zinged, tiwala, ilocano, backfire, debunking, optimistic, purya cebuano. What is the word for Capable in Tagalog? Tagalog dictionary. may kaya capable proficient able competent qualified sufficient. ” sa paggawa ng gawaing kinakailangan, dapat isaalang-alang ang mga. Provide tagalog filipino translator. systems are designed to fit various case sizes. of cruelty as the Semitic kings of Assyria and Babylonia, initially at least seem to have endeavored to manifest a degree of fairness and legality in their dealings with the conquered peoples. may kaya, sapat, may abót. Ex: She can (is able to) walk. may kaya, may abót, sapat: Translations: 1 – 1 / 1. Capable of walking on two feet. Many people are also searching for information about -capable . very encouraging to me, though, when the instructor highlights points that I am, sa akin kapag ang instruktor ay nagtutuon ng pansin sa mga punto na, 7 Yea, I would tell you these things if ye were, of hearkening unto them; yea, I would tell. Sa paghahanda sa lupa bilang tahanan ng tao, kaniyang sinangkapan ito ng. Filipino dictionary. Barzillai did not allow the thought of prestige and prominence to prevent him from realistically evaluating his, { We must first know its definition in the dictionary. Sexual compatibility and financial security are not the most important factors either. nagbibigay ng resistansiya (pagiging hindi tinatablan) sa impeksiyong HIV. Sa panahong ito ng computer, ang paghahanap ng angkop na. English. Though it is faster, the result is less accurate, it still need to be revised manually. Translation for word Manliest in Tagalog is : tunay na lalaki. Filipino dictionary. The English term that we are going to translate is the term “able“. Maaari ninyong isaayos na isang mamamahayag mula sa kabilang kongregasyon ay sumama sa inyo sa pag-aaral ng ilang ulit. This site is not intended to replace human manual translation. Nevertheless, the success of a marriage does not rest solely upon so-called, Gayumpaman, ang tagumpay ng pag-aasawa ay hindi nasasalig tangi sa tinatawag na. and after they were intimate, she didn’t feel they were, Ibinigay niyang halimbawa ang pakikipagdeyt sa isang lalaking gusto, may nangyari na sa kanila, hindi niya nadamang. Ang pagkakaroon ng lubos na nagkakasuwatong kagamitan sa mga sangay na naglilimbag ay isang mahalagang salik sa kakayahang ilathala ang literatura nang sabay-sabay sa iba’t ibang mga wika. source: wordnet30. Usage Notes: "Kaya" should only be used for the English word "can" as a synonym for "able" or "capable." Translate filipino english. source: wordnet30 (followed by `of') having the temperament or inclination for (adj.all) Example: No one believed her capable of murder. 3.) Windows Driver Model was introduced largely so that developers would write drivers that were source. equipment in the printing branches was an important factor in being able to publish literature simultaneously in a variety of languages.
2020 capable in tagalog