“But who can endure the day of His coming? 2 Votes, Malachi 3:8 - 11 Malachi « Previous | Next » Malachi wrote the words of the Lord to God's chosen people who had gone astray, especially the priests who had turned from the Lord. Malachi 3 The Messenger of the Lord. Dalhin ninyo ang buong ikasangpung bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala, na walang sapat na silid na kalalagyan. 1 Ang hula na salita ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan ni Malakias.. 2 Inibig ko kayo, sabi ng Panginoon. Malachi 3 King James Version (KJV). 4 Nanakawan baga ng tao ang Dios? (1 John 5:18). Manumbalik kayo sa akin, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. And then the One [] you are looking for will come suddenly to his Temple—the Messenger of God’s promises, to bring you great joy. At ngayo'y ating tinatawag ang palalo na mapalad, oo, silang nagsisigawa ng kasamaan ay nangagtayo; oo, kanilang tinutukso ang Dios, at tumatakas. Nguni't inyong sinasabi, Sa ano kami … Nanakawan baga ng tao ang Dios? Gayon ma'y inyong sinasabi, Sa ano kami nangagsalita ng laban sa iyo? Robbing God Malachi 3. 16 13 Votes, Malachi 3:8 MAL 1:2 I have loved you, saith the LORD. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) sapagka't siya'y parang apoy ng mangdadalisay, at parang sabon ng mga tagapagpaputi: 3 And he shall sit as a refiner and purifier of silver: and he shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the LORD an offering in righteousness. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Translate filipino tagalog. Sign Up or Login. Mula nang mga kaarawan ng inyong mga magulang kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima. Sa mga ikasangpung bahagi at sa mga handog. 0 Votes, Malachi 3:8 Was not Esau Jacob's brother? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Narito, aking sinusugo ang aking sugo, at siya'y maghahanda, ng daan sa harap ko: at ang Panginoon na inyong hinahanap, ay biglang paroroon sa kaniyang templo; at ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito, siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa; ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. ( Isaiah 20:2-3). Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come,” says the Lord Almighty.. 2 But who can endure the day of his coming? Why is Adam always blamed for the sin when Eve ate first? How would the past queen of the south in Matthew 12:42 rise up in Jesus' time to judge and condemn Jesus' generation? Kung magkagayo'y manunumbalik kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama, yaong naglilingkod sa Dios at yaong hindi naglilingkod sa kaniya. How can I avoid keeping grudges against someone? Who is the promised messenger of Malachi 3:1? 1 Or what should I do with it since I do not belong to a church? • What’s the test of loving one another? Dalhin ninyo ang buong ikasangpung bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala, na walang sapat na silid na kalalagyan. Priests were not treating the sacrifices they were to make to God seriously. 12 Nang magkagayo'y silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsangusapan: at pinakinggan ng Panginoon, at dininig, at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya, para sa kanila na nangatakot sa Panginoon, at gumunita ng kaniyang pangalan. What are some ways Christians can still give thanks in 2020? 2 Nguni't sino ang makatatahan sa araw ng kaniyang pagparito? 2 Votes. Gayon ma'y inyong sinasabi, Sa ano kami nangagsalita ng laban sa iyo? Nguni't inyong sinasabi, Sa ano kami manunumbalik? 3 “Listen: I will send my messenger before me to prepare the way. Nguni't sino ang makatatahan sa araw ng kaniyang pagparito? Ang inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin, sabi ng Panginoon. Narito, aking sinusugo ang aking sugo, at siya'y maghahanda, ng daan sa harap ko: at ang Panginoon na inyong hinahanap, ay biglang paroroon sa kaniyang templo; at ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito, siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.
2020 malachi 3: tagalog