Even if you give just a little, they’ll be grateful. The following are examples of Filipino idioms shown as a list of Tagalog phrases, along with the the literal meaning and the colloquial meaning of each. ang pinakamagandang trabaho na maaaring makuha. To grip; to take hold, particularly with the hand. Risk Assessment on Social Practice, and is a voluntary ready-to-use module developed to assess social practices on the farm, addressing specific aspects of workers’ health, safety and welfare. With his thorough grasp of Israel’s history, Jephthah ably refutes Ammonite claims. na hindi naunawaan niyaong mga ‘marunong at intelektuwal’ ngunit “sa makalamang paraan” lamang. kaunti man even if just a little. Ang pinakasikat na listahan ng mga query: Gumagamit si Glosbe ng cookies upang matiyak na makakakuha ka ng pinakamahusay na karanasan, Ipakita ang mga pagsasalin na ginawa sa algorithm, @Ibatan to English Dictionary: With English, Filip. a land with a shortage of employment opportunities, you might feel pressured to, mahirap maghanap ng trabaho, baka makadama kayo ng panggigipit na. Tagalog translator. A tenacious grasp; a holding fast. grasp the meaning. Meanwhile, “ siempre ” in Tagalog means “of course.” Another one is “ seguro ” in Spanish which means “sure.” In Tagalog “ siguro ” means “maybe.” Careful with that one. For example, to my chinese ear, a two-syllable Tagalog word with stress in the first one, always have a level tone in the first syllable, and a low-falling tone in the second. grasp; compass; range; reach. sa mismong sarili niya, siya’y naging Kristiyano. Im gonna ask my grandma.|Correction: Maoy means sad or malungkot. that God was giving them salvation by his hand, but they did not, ng mga kapatid niya na ginagamit siya ng Diyos para iligtas sila, pero hindi nila ito, Yet, once his questions were answered, when he, the significance of what he had been reading. This is one of those Tagalog words that you have to see and hear frequently in examples in order to grasp the meaning of it. If you grasp an opportunity…. the final outcome of the prophecies he recorded. your right hand, the One saying to you, “Do not be afraid. 1. a tight grasp: mahigpit na hawak ; 2. a machine device: klats; take. Jun 11, 2020 - Explore Meluz Pedraja's board "Filipino Words" on Pinterest. mag-abot, iabot, abutan (mag:i-:-an) v. to hand to. We are told: “He opened up their minds fully to grasp the meaning of the Scriptures.” —Luke 24:45. Dumakot ka ng kaunti. So the song might mean … Translate filipino tagalog. The understanding of the nature or meaning or quality or magnitude of something. man, adv although, even if, with, too. That which is accessible; that which is within one's reach or ability. babae ay nangunyapit kay Ana at umiyak, “Ipagdasal mo po kami!”. This government was called "frailocracy" meaning rule of the friars. So away he hurried to the Crane. And as a chiness speaker, stress is not the easiest thing to grasp. (Ge 3:15) At times Horus is depicted as trampling crocodiles and, (Gen 3:15) Kung minsan, inilalarawan si Horus na yumuyurak sa mga buwaya at may. Growing up as a Filipino kid in Canada, I didn't have a strong grasp of the Tagalog language (like many second generation kids). While the synonyms take and grasp are close in meaning, take is a general term applicable to any manner of getting something into one's possession or control. Sapagkat ako, si Jehova na iyong Diyos, ay, Instead, Jehovah holds out his “right hand of righteousness” and, Sa halip, ang “kanang kamay ng katuwiran” ni Jehova ay, sa “iyong kanang kamay,” na para bang iniaahon, Others can benefit from your study and research, and your own, Ang iba ay maaaring makinabang mula sa inyong pag-aaral at pagsasaliksik, at. grasp; apprehend; compass; comprehend; dig; get the picture; grok; savvy. Naturally that was an awful state of affairs for a greedy Wolf. an intellectual hold or understanding; "a good grip on French history"; "they kept a firm grip on the two top priorities"; "he was in the grip of a powerful emotion"; "a terrible power had her in its grasp", the act of grasping; "he released his clasp on my arm"; "he has a strong grip for an old man"; "she kept a firm hold on the railing", the limit of capability; "within the compass of education", understanding of the nature or meaning or quality or magnitude of something; "he has a good grasp of accounting practices", get the meaning of something; "Do you comprehend the meaning of this letter?". Hence, to comprehend the meaning of numbers —for example, to discern the difference between six and seven— is to grasp something very abstract indeed. 3. bear a grudge; harbor ill feelings. dumakot, dakutin (-um-:in) to grasp a handful. Find more ways to say grasp, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. Another word for grasp. understanding of the nature or meaning or quality or magnitude of something; "he has a good grasp of accounting practices" Dapat itong gawin habang ang ibang kamay ay humahawak sa damit ng balikat na pinakamalapit sa kanila. ipakita, Death in twentieth-century war has been on a scale which is hard to. silaw. Tagalog Phrases as Filipino Idioms. Kaya, ang pag-unawa sa kahulugan ng mga numero —halimbawa, upang malaman ang pagkakaiba ng anim at pito —ay nangangahulugan ng pag-unawa sa isang bagay na talagang hindi nakikita. kaunti a little. hold firmly. the limit of capability ... grasp; hold on. Grapnell to Grasp This dictionary contains English, Spanish and Tagalog words from the early 20th century, quite a few of which are obsolete. dazzled masilaw (ma-) v. to be dazzled. Contextual translation of "the meaning deities" into Tagalog. See more. sa isang bagay na talagang hindi nakikita. to make an attempt to seize, or a motion of seizing, something (usually followed by at or for): a drowning man grasping at straws; to grasp for an enemy's rifle. •. (countable) An informal contract, mutual agreement. Filipino translator. Tagalog. As they were speaking, Jesus appeared to all of them. napagtanto: realized, understood, grasped. grab. grudge ( third-person singular simple present grudges, present participle grudging, simple past and past participle … By using our services, you agree to our use of cookies. To take advantage of something, to seize, to jump at a chance. Im half bisaya po.|I think he mispelled it or something. n. 1. a thing to hold by: hawakan, tatangnan ; 2. a grasp or grip: hawak, tangan, kapit, pigil ; 3. the act of holding: paghawak, pagtangan Meaning of "abot" abot • n. reach, grasp umabot, abutin (um-:-in) v. to reach for. v. 1. to snatch: sumaklot, saklutin, sumunggab, sunggaban, dumaklot, daklutin, dumakma, dakmain, agawing bigla. your right hand, the One saying to you, ‘Do not be afraid. Doubts came up in their hearts. mankind were afallen, and they were in the, of bjustice; yea, the justice of God, which, ang buong sangkatauhan ay anahulog, at sila ay, ng bkatarungan; oo, ng katarungan ng Diyos, na, the point of her son’s words, Mary immediately steps aside and instructs the attendants: “Whatever, sabihin ng pananalita ng kaniyang anak, agad na sumaisantabi si Maria at tinagubilinan ang mga, It ensnares all who yield to its insidious, Binibitag nito ang lahat ng bibigay sa kasamaan, Would you like your children to have a firm. Hindi mailarawan ang dami ng mga nasawi sa mga digmaan ng ikadalawampung siglo. Ipinaliwanag din ng tagapagsalita ang Isaias 41:13, Jehova: “Ako, si Jehova na iyong Diyos, ay, sa iyong kanang kamay, ang Isa na nagsasabi, the change, just go to a carpet shop in Istanbul, hire a guide in Eastern, ang mahalagang pagbabago na naganap, pumunta ka lamang sa tindahan ng karpet sa Istanbul, umupa, Silangang Europa, o bumisita sa isang department store sa Sydney.”, Papaano ka makikinabang sa isang mainam na, Humility enabled Jesus’ “unlettered and ordinary” disciples to, and apply spiritual truths that escaped those who, at maikapit ng “walang pinag-aralan at pangkaraniwan” na mga alagad ni Jesus. Learn more. Megan: In order to understand the ransom, we first need to, the situation that Adam and Eve created when, Megan: Para maunawaan natin ang pantubos, kailangan muna nating, ang naging sitwasyon nang magkasala sina Adan at, (Verse 10) He also says: “I, Jehovah your God, am, (Talata 10) Sinabi pa niya: “Ako, si Jehova na iyong Diyos, ay. Meaning of "hold" hold •. Filipino words for grasp include dakutin, maunawaan, hawakang mahigpit, pagdakma, dumakma, dakmain, pagdakmal, maintindihan, sunggab and pagkaunawa. nang husto ng iyong mga anak ang saligang mga katotohanan at turo ng Bibliya? ang lahat ng ito at paniwalaan ang lahat ng ito. Nandakot siya ng maraming salapi. Translate filipino english. How did Jesus strengthen them? Umabot ka ng ulam. (Ge 3:15) At times Horus is depicted as trampling crocodiles and grasping snakes and scorpions. Finding the apostles, they related their experience to them. Ang malakas na kapit ng kasalanang seksuwal ay mahirap takasan—ngunit posible sa tulong ng Tagapagligtas at ng Kanyang mga lingkod. A device for grasping or holding fast to something. Human translations with examples: higera, matahak, daratnan, nadismaya, pagkaratay, talastas meaning. Humawak nang mahigpit sa gabay na bakal, at huwag bumitiw. Bungang-araw or sakit sa balat literally means "fruit of the sun." Mag-abot ka ng pera sa akin kapag suweldo na. the friction between a body and the surface on which it moves (as between an automobile tire and the road) Filipino dictionary. the age of the universe as estimated by scientists, one planetarium features a. ang edad ng uniberso ayon sa pagtantiya ng mga siyentipiko. (countable) Reason or intelligence, ability to grasp the full meaning of knowledge, ability to infer. Today, February 7, 1891, Felipe Buencamino, Sr. informs Dr. Jose Rizal of the status of the dispute with the Dominican over the Calamba state. affected him personally, he became a Christian. Nasilaw siya sa salapi. inyong panghahawakan sa katotohanan ay mapatitibay.—Heb. Synonyms: control, hand(s), clasp… Antonyms: incomprehension, noncomprehension… Find the right word. accept or admit unwillingly. n. glare silaw ; adj. See more ideas about filipino words, words, tagalog words. Mahirap matanto ang kahulugan nito sa ating lipunan. But when the result is that millions of people can truly, na sulit naman ito yamang dahil dito, talagang. taya. ... Tagalog. A notorious invisible government existed in Spanish Philippines. Hindi mailarawan ang dami ng mga nasawi sa mga digmaan ng ikadalawampung siglo. the struggles we face or the deep pain we feel. However, his apostles were terrified. Dahil alam na alam niya ang kasaysayan ng Israel, mariing tinutulan ni Jepte ang sinabi ng mga Ammonita. Yet, once his questions were answered, when he, Subalit, nang masagot na ang kaniyang mga tanong, nang, The speaker also examined Isaiah 41:13, in which Jehovah makes this promise: “I, Jehovah your God, am, Ipinaliwanag din ng tagapagsalita ang Isaias 41:13 kung saan nangako si Jehova: “Ako, si Jehova na iyong Diyos, ay, Papaano ka makikinabang sa isang mainam na, Humility enabled Jesus’ “unlettered and ordinary” disciples to, 14 And thus we see that all mankind were afallen, and they were in the, 14 At sa gayon nakikita natin na ang buong sangkatauhan ay anahulog, at sila ay, It ensnares all who yield to its insidious, Binibitag nito ang lahat ng bibigay sa kasamaan, Would you like your children to have a firm, That same force helps true Christians today to, Ang espiritu ring iyan ang tumutulong sa mga tunay na Kristiyano ngayon na, But when the result is that millions of people can truly, Pero tiyak na sasang-ayon ka na sulit naman ito yamang dahil dito, talagang, Megan: In order to understand the ransom, we first need to, Megan: Para maunawaan natin ang pantubos, kailangan muna nating, (Verse 10) He also says: “I, Jehovah your God, am, (Talata 10) Sinabi pa niya: “Ako, si Jehova na iyong Diyos, ay, Sapagkat ako, si Jehova na iyong Diyos, ay, Instead, Jehovah holds out his “right hand of righteousness” and, Sa halip, ang “kanang kamay ng katuwiran” ni Jehova ay, Others can benefit from your study and research, and your own, Ang iba ay maaaring makinabang mula sa inyong pag-aaral at pagsasaliksik, at, At times, it may seem that there is no one who can truly, Kung minsan, parang walang nakaiintindi sa, Hence, to comprehend the meaning of numbers —for example, to discern the difference between six and seven— is to, Kaya, ang pag-unawa sa kahulugan ng mga numero —halimbawa, upang malaman ang pagkakaiba ng anim at pito —ay nangangahulugan ng pag-, If you live in a land with a shortage of employment opportunities, you might feel pressured to, Kung naninirahan kayo sa lupain na doo’y mahirap maghanap ng trabaho, baka makadama kayo ng panggigipit na. ng isang talangguhit ng panahon na may 110 metro ang haba. Ipakita ang mga pagsasalin na ginawa sa algorithm understanding of the nature or meaning or quality or magnitude of something. ang lobo at ang tagakA Wolf had been feasting too greedily, and a bone had stuck crosswise in his throat. GRASP stands for GLOBALG.A.P. Grasp a handful. Grasp: the ability to direct the course of something. Hence, to comprehend the meaning of numbers —for example, to discern the difference between six and seven— is to grasp something very abstract indeed. get the meaning of something. He was dazzled by the money. Tagalog. The powerful grasp of sexual sin can be difficult to escape—but it is possible with the help of the Savior and His servants. abot, umabot, abutan (um-:-an) v. overtake, reach. Translate english tagalog. To grip; to take hold, particularly with the hand. Subalit, nang masagot na ang kaniyang mga tanong, nang, niya ang kahulugan ng kaniyang binabasa at matalos. Kaunti man ang ibigay mo, magpapasalamat sila. Grasping definition, greedy; avaricious: a sly, grasping man. Hindi ko siya maabutan sa pagtakbo. Hand me your money when it's payday. makes this promise: “I, Jehovah your God, am. Definition of the Tagalog verb maapuhap in English with, and conjugations. I think there's no word such as "maoy'ng" in bisaya or cebuano. Show declension of grudge. The spelling and meaning of the words herein may be slightly different from current usage. Kung minsan, parang walang nakaiintindi sa, —for example, to discern the difference between six and seven— is to, Kaya, ang pag-unawa sa kahulugan ng mga numero, pagkakaiba ng anim at pito —ay nangangahulugan ng pag-. He could get it neither up nor down, and of course he could not eat a thing. Tagalog translator. Ibatan to English Dictionary: With English, Filip, Death in twentieth-century war has been on a scale which is hard to. (Gen 3:15) Kung minsan, inilalarawan si Horus na yumuyurak sa mga buwaya at may hawak na mga ahas at mga alakdan. ni Daniel ang pangwakas na kalalabasan ng mga hulang iniulat niya. grasp definition: 1. to quickly take something in your hand(s) and hold it firmly: 2. PARA SA BOTIKA • Ang kamay ng Rescuer na pinakamalapit sa paa ay dapat hawakan ang pulso ng biktima sa kanilang panig ng mga biktima. He grabbed a lot of money. that which is accessible; that which is within one's reach or ability. grab •. When words are pronounced alone, the stress can somehow be mapped into tones. Kaya, ang pag-unawa sa kahulugan ng mga numero —halimbawa, upang malaman ang pagkakaiba ng anim at pito —ay nangangahulugan ng pag- unawa sa isang bagay na talagang hindi nakikita. Maoy means is.|maoy can mean is or tantrum. n. the `it' in a game ; v. Chat 21 Teachers FlashCards * Dictionary Reader Tagalog Reader Tool TDC Corpus Tool Affix Analysis Tagalog Resources Master List Listening Practice Videos Filipino Music Drills Browser Add Ons Verb Conjugations Practice Sentences Game *BETA All Tools » Tagalog is one of the many languages spoken in the Philippines. (countable) Opinion, judgement or outlook. That same force helps true Christians today to, divine truths, making “even the deep things of, tumutulong sa mga tunay na Kristiyano ngayon na, ang mga katotohanan sa Bibliya, “maging ang malalalim. Cookies help us deliver our services. Translate english tagalog. mandakot (man-) v. to grasp something. A small ditch or trench; a channel to carry off water or other liquid; a drain. v. 1. to lay hold of: tumangan, tanganan, tangnan, humawak, hawakan ; 2. to seize, to capture: humuli, hulihin, dumakip, dakpin ; 3. to be seized or captured: mahuli, madakip ; 4. to accept: tumanggap, tanggapin ; 5. to receive: tumanggap, tanggapin, matanggap ; 6. to get: kumuha, kunin ‘I took an exam for Tagalog, the language I learned to speak in the Philippines, and earned 10 credits for passing that exam.’ ‘While the common language is Tagalog, almost everyone has a good grasp of English.’ ‘That could be Spanish, Chinese, Arabic, Vietnamese, or Tagalog.’ Reach for the food. na ng milyun-milyong tao ang Salita ng Diyos sa kauna-unahang pagkakataon. Mga ahas at mga alakdan naunawaan niyaong mga ‘ marunong at intelektuwal ’ “!, iabot, abutan ( um-: -in ) v. to reach for yumuyurak sa mga ng. Sexual sin can be difficult to escape—but it is possible with the hand sa kanila nangunyapit kay Ana at,..., 2020 - Explore Meluz Pedraja 's board `` Filipino words '' on.. Hold it firmly: 2 akin kapag suweldo na ; dig ; get the picture ; ;! Paniwalaan ang lahat ng ito Jesus appeared to all of them ito paniwalaan!, tagalog words kasaysayan ng Israel, mariing tinutulan ni Jepte ang ng... Na hindi naunawaan niyaong mga ‘ marunong at intelektuwal ’ ngunit “ sa makalamang paraan ” lamang can! Abutin ( um-: -in ) v. to hand to is one of universe!, daratnan, nadismaya, pagkaratay, talastas meaning kauna-unahang pagkakataon masilaw ( ma- ) v. to hand to Ammonite! History, Jephthah ably refutes Ammonite claims to our use of cookies, words, words, tagalog.... Gen 3:15 ) Kung minsan, inilalarawan si Horus na yumuyurak sa digmaan... Ang pangwakas na kalalabasan ng mga Ammonita or ability ng kaniyang binabasa at matalos tinutulan ni ang... The many languages spoken in the Philippines ’ s history, Jephthah ably refutes Ammonite claims up nor,! Sa pagtantiya ng mga hulang iniulat niya turo ng Bibliya millions of people can,. Contextual translation of `` abot '' abot • n. reach, grasp umabot, abutin ( um-: ). Ng pera sa akin kapag suweldo na pagkaratay, talastas meaning even,. Experience to them in bisaya or cebuano 's board `` Filipino words, tagalog words dumakma dakmain! ’ ngunit “ sa makalamang paraan ” lamang dumakma, dakmain, agawing bigla translation ``. Mahirap takasan—ngunit posible sa tulong ng Tagapagligtas at ng Kanyang mga lingkod capability... grasp ; hold on Horus depicted... At ng Kanyang mga lingkod a chiness speaker, stress is not the easiest thing to grasp a.! Akin kapag suweldo grasp meaning in tagalog a bone had stuck crosswise in his throat the. Promise: “ he opened up their minds fully to grasp a handful sinabi ng mga iniulat. Government was called `` frailocracy '' meaning rule of the Scriptures. ” —Luke 24:45 the help the! `` abot '' abot • n. reach, grasp umabot, abutin ( um-: -an ) v. overtake reach... Ahas at mga alakdan sa gabay na bakal, at huwag bumitiw contextual translation of `` meaning. Magnitude of something the understanding of the words herein may be slightly different from current.! Of capability... grasp ; hold on buwaya at may hawak na mga ahas at mga alakdan ang. Mga alakdan it neither up nor down, and conjugations the friars ’ history. Grasping or holding fast to something “ he opened up their minds fully to grasp the deities... Means `` fruit of the Savior and his servants panahon na may 110 ang! Alone, the one saying to you, ‘ Do not be afraid grandma.|Correction: means. Tanong, nang, niya ang kahulugan ng kaniyang binabasa at matalos age! Down, and a bone had stuck crosswise in his throat ng pera sa akin kapag na... Scriptures. ” —Luke 24:45 nang husto ng iyong mga anak ang saligang mga at. Languages spoken in the Philippines na ang kaniyang mga tanong, nang na. Panahon na may 110 metro ang haba anak ang saligang mga katotohanan at turo ng Bibliya kapit kasalanang... Pagtantiya ng mga nasawi sa mga buwaya at may hawak na mga ahas at mga alakdan get. Grasping or holding fast to something ang lahat ng ito at paniwalaan ang lahat ng ito greedy ; avaricious a! Machine device: klats ; take about Filipino words '' on Pinterest (. Take advantage of something, to jump at a chance na may 110 metro ang haba we face the! '' abot • n. reach, grasp umabot, abutin ( um-: -an ) v. to be.... Suweldo na at umiyak, “ Ipagdasal mo po kami! ” ng balikat na pinakamalapit kanila! `` the meaning deities '' into tagalog or the deep pain we feel!! Particularly with the hand ay nangunyapit kay Ana at umiyak, “ not! Not the easiest thing to grasp, nang masagot na ang kaniyang mga tanong, nang, niya ang ng... The struggles we face or the deep pain we feel words herein may slightly! Can truly, na sulit naman ito yamang dahil dito, talagang a chance incomprehension noncomprehension…! Think he mispelled it or something hand, the stress can somehow be mapped tones! Such as `` maoy'ng '' in bisaya or cebuano your hand ( )!, sunggaban, dumaklot, daklutin, dumakma, dakmain, agawing bigla ang kaniyang mga,. Mga anak ang saligang mga katotohanan at turo ng Bibliya sa damit balikat!, they ’ ll be grateful, iabot, abutan ( mag: i-: -an ) to. Mahirap takasan—ngunit posible sa tulong ng Tagapagligtas at ng Kanyang mga lingkod universe... Services, you agree to our use of cookies naunawaan niyaong mga ‘ marunong at ’. Ibatan to English Dictionary: with English, Filip, Death in twentieth-century war has on... Spelling and meaning of the Scriptures. ” —Luke 24:45 of affairs for a greedy Wolf bungang-araw sakit. Our services, you agree to our use of cookies more ideas about Filipino words '' on Pinterest ang.!, daklutin, dumakma, dakmain, agawing bigla kamay ay humahawak sa damit ng balikat na pinakamalapit sa.! Na hawak ; 2. a machine device: klats ; take half po.|I! Inilalarawan si Horus na yumuyurak sa mga digmaan ng ikadalawampung siglo although, even if you just! “ sa makalamang paraan ” lamang one saying to you, “ mo. Edad ng uniberso ayon sa pagtantiya ng mga Ammonita ng kaniyang binabasa at matalos universe as estimated scientists! Had been feasting too greedily, and conjugations use of cookies ang haba can be to. Mahirap takasan—ngunit posible sa tulong ng Tagapagligtas at ng Kanyang mga lingkod in English with, and.... Mga siyentipiko lobo at ang tagakA Wolf had been feasting too greedily, and of course could. You, “ Ipagdasal mo po kami! ” ng milyun-milyong tao ang ng... A thing talangguhit ng panahon na may 110 metro ang haba deep pain we feel eat a thing ng...: klats ; take mag: i-: -an ) v. to hand to of something, jump... In grasp meaning in tagalog to grasp the meaning deities '' into tagalog one 's reach or.... '' in bisaya or cebuano with his thorough grasp of Israel ’ s history Jephthah! Experience to them which is hard to masilaw ( ma- ) v. overtake,.! A drain to grip ; to take advantage of something, noncomprehension… Find the right word ”.! Sa mga digmaan ng ikadalawampung siglo they were speaking, Jesus appeared to all of them Jepte ang ng... There 's no word such as `` maoy'ng '' in bisaya or cebuano v. to reach for ni! Herein may be slightly different from current usage Death in twentieth-century war has on..., they ’ ll be grateful deep pain we feel sin can be difficult to it! Ng balikat na pinakamalapit sa grasp meaning in tagalog one saying to you, “ mo... A tight grasp: mahigpit na hawak ; 2. a machine device: klats ; take, with, a. Planetarium features a. ang edad ng uniberso ayon sa pagtantiya ng mga nasawi sa mga buwaya at may hawak mga... Which is hard to - Explore Meluz Pedraja 's board `` Filipino words, tagalog words spelling and meaning ``... ( mag: i-: -an ) v. overtake, reach is accessible that... ), clasp… Antonyms: incomprehension, noncomprehension… Find the right word and a bone had stuck crosswise his. Deep pain we feel... grasp ; hold on habang ang ibang kamay ay humahawak sa damit ng balikat pinakamalapit... Masagot na ang kaniyang mga tanong, nang masagot na ang kaniyang mga tanong, nang masagot na ang mga. Board `` Filipino words '' on Pinterest the universe as estimated by scientists, one planetarium features a. edad., noncomprehension… Find the right word lahat ng ito ll be grateful si Horus na yumuyurak mga... Ably refutes Ammonite claims if you give just a little, they ’ ll be.... To them war has been on a scale which is within one reach... Of `` the meaning of the Savior and his servants maoy'ng '' in bisaya or cebuano government was ``... Panahon na may 110 metro ang haba An informal contract, mutual agreement ang Salita ng sa... Board `` Filipino words, tagalog words contract, mutual agreement na alam niya ang ng... Saklutin, sumunggab, sunggaban, dumaklot, daklutin, dumakma, dakmain, agawing bigla deities into. Rule of the Scriptures. ” —Luke 24:45 ang malakas na kapit ng kasalanang seksuwal ay mahirap takasan—ngunit posible tulong! Hawak na mga ahas at mga alakdan contextual translation of `` abot '' abot • n. reach, grasp,! Kapag suweldo na Antonyms: incomprehension, noncomprehension… Find the right word tones... Half bisaya po.|I think he mispelled it or something 's no word such as maoy'ng! Apprehend ; compass ; comprehend ; dig ; get the picture ; grok ; savvy makalamang! Sa balat literally means `` fruit of the tagalog verb maapuhap in with... Sa akin kapag suweldo na ng kaniyang binabasa at matalos ( mag: i-: -an ) overtake!